opc_loader

Menu

Samenvatting van ons Privacybeleid

Bij Vindivine hechten we zeer veel belang aan jouw privacy en de vertrouwelijkheid ervan. Dat is de reden waarom we jouw data met de grootste zorg behandelen. Door de wijzigingen in de reglementering m.b.t. de bescherming van persoonsgegevens die in voege getreden zijn op 25 mei 2018, is ons Privacybeleid bijgewerkt. We nodigen je uit om dit beleid even door te nemen zodat je op de hoogte bent van je rechten en van de belangrijkste punten terzake als klant van Vindivine.

Hoe gaan we om met jouw persoonsgegevens?

Voor een optimaal gebruik van onze diensten, verzamelen we een aantal persoonsgegevens zoals je naam, e-mailadres, gsm nummer, leveringsadres. Vindivine is verantwoordelijk voor het verwerken van deze data en verbindt zich ertoe om de vereisten van de privacy wetgeving te respecteren.

We verzamelen enkel persoonsgegevens die gerechtvaardigd zijn in het kader van onze activiteiten en onze interactie met jou en nemen gepaste veiligheidsmaatregelen om deze gegevens te beschermen. Je kan te allen tijde je persoonsgegevens raadplegen, wijzigen of verwijderen.

Welke persoonsgegevens worden verzameld- en hoe?

We verzamelen de persoonsgegevens die jij ons overmaakt wanneer je je profiel aanmaakt, de klantendienst contacteert of mensen uitnodigt om klant te worden. Daarnaast zijn er gegevens die automatisch verzameld worden bij het gebruik van onze diensten: gegevens over de toestellen die je gebruikt om met ons te connecteren, informatie over je bestellingen en terugbetalingen, informatie over je surf- en klikgedrag op onze website/applicatie en betaalgegevens.

Voor welke doeleinden worden deze persoonsgegevens verzameld?

Bij Vindivine gebruiken we persoonsgegevens om de accounts van onze klanten te beheren, bestellingen te verwerken, retours en terugbetalingen uit te voeren, promotionele e-mails te versturen, analyses te maken, de klantenbeleving te verbeteren en de inhoud van onze website zo goed mogelijk af te stemmen op de behoeften van onze klanten.

We maken ook gebruik van profilering: door het combineren van verschillende gegevens kunnen we ons aanbod zodanig personaliseren dat het aansluit bij jouw interesses en zoekhistoriek en kunnen we je laten genieten van ons loyalty programma. Het laat ons eveneens toe om verschillende analyses uit te voeren en beter met jullie te communiceren.

In welke gevallen en met wie worden persoonsgegevens gedeeld?

De persoonsgegevens die we verzamelen worden niet gedeeld met derde partijen, met uitzondering van geaffilieerde bedrijven en externe dienstverleners conform verwerkingsdoeleinden zoals beschreven in het Privacybeleid. Zo worden bijvoorbeeld gegevens gedeeld met onze logistieke partners om de levering en de facturatie van bestelde producten en diensten te kunnen garanderen. In geen geval worden je persoonsgegevens met derde partijen gedeeld ten behoeve van hun marketing doeleinden.

Hoe worden je persoonsgegevens beschermd en beveiligd?

Bij Vindivine nemen we de nodige veiligheidsmaatregelen om je persoonsgegevens te beschermen tegen wijzigingen, onopzettelijk verlies, onopzettelijke of onwettige verwijdering of eender welke vorm van onwettige behandeling.

Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

Je data worden bewaard zolang je klant bent van Vindivine. Niettemin, indien je zou beslissen om je account te verwijderen, weet dan dat we je gegevens zullen bewaren in het kader van zeer specifieke wettelijke verplichtingen ( BTW, waarborg,…).

Hoe kan ik mijn persoonlijke data beheren of verwijderen?

Via ‘mijn account’, heb je toegang tot al je persoonsgegevens en kan je die ook wijzigen. Hier kan je bijvoorbeeld ook je e-mailvoorkeuren aanpassen. Op eender welk moment kan je beslissen om je persoonsgegevens niet langer te delen, te verwijderen of in te kijken via een verzoek aan onze klantendienst.

Privacybeleid

Vindivine is eenmanszaak naar Belgisch recht, gevestigd in België te 2980 Zoersel, Eksterdreef 12, geregistreerd onder het ondernemingsnummer 0822.409.253, en met BTW-nummer BE 0822.409253, hierna genoemd “Vindivine”, vertegenwoordigd door Werner Van Opstraet

Vindivine verbindt zich ertoe om de privacy en de veiligheid van onze klanten, waaronder u, te beschermen. Daarom begrijpen en respecteren wij ten volle het belang van gegevensbescherming en veiligheid op het internet.

Wij zijn van mening dat u zowel geïnformeerd als bevoegd moet zijn als het gaat om de manier waarop wij uw informatie behandelen en gebruiken. Deze mededeling verduidelijkt bijgevolg:

 • welke informatie we verzamelen wanneer u de Vindivine-website gebruikt of wanneer u met ons communiceert;
 • waarom we deze informatie verzamelen;
 • hoe we deze informatie nadien kunnen gebruiken;
 • hoe we die informatie delen;
 • hoelang we uw informatie bewaren en hoe we deze beschermen zolang ze in ons bezit is;
 • wat we niet zullen doen met uw informatie; en
 • welke keuzes en opties u hebt om uw gegevens te beheren.

U hoeft dus maar op één plaats te kijken om alles te vinden wat u moet weten over ons Privacybeleid. Deze mededeling heeft betrekking op de Vindivine-website en diensten.

We hebben echter ons best gedaan om de zaken zo duidelijk mogelijk uit te leggen. Aangezien deze uitleg wellicht niet perfect zal zijn, staan we altijd klaar om eventuele vragen, opmerkingen of suggesties met betrekking tot deze mededeling te beantwoorden. Als u hierover met ons wilt spreken, neemt u gewoon contact op via info@Vindivine.be.

Onze algemene principes inzake gegevens

Alles wat we doen met betrekking tot uw informatie valt onder de volgende overkoepelende gegevensprincipes:

 • Uw informatie behoort u toe en niet ons. U zou in staat moeten zijn om deze te controleren en geïnformeerd en vertrouwd moeten zijn met alles wat we met uw informatie doen;
 • Waar nodig, zullen we uw toestemming vragen en zullen we uw informatie enkel verzamelen, bewaren, gebruiken en delen (a) voor professionele doeleinden (op basis van een gerechtvaardigd belang) die we u duidelijk hebben uitgelegd en waartegen u geen bezwaar hebt gemaakt, of (b) wanneer we wettelijk verplicht zijn om dit te doen. Zodra deze doelstellingen volledig bereikt zijn, zullen we uw gegevens verwijderen;
 • We zullen zo duidelijk en open mogelijk zijn over welke informatie we verzamelen, waarom we deze verzamelen en hoe we deze gebruiken, zodat u geïnformeerd en in staat bent om beslissingen te nemen over de manier waarop u uw gegevens op een zo comfortabel mogelijke manier kunt beheren;
 • Zolang we in het bezit zijn van uw informatie, zullen we deze up-to-date houden en beschermen alsof het om onze eigen persoonlijke informatie gaat, door passende veiligheidsmaatregelen te gebruiken.

Hoe verzamelen we informatie over u?

Bij elk van uw interacties met VINDIVINE kunnen wij informatie op drie mogelijke manieren verzamelen:

1. Wanneer u de informatie rechtstreeks aan ons verstrekt

Wanneer u zich registreert op Vindivine om Klant te worden of telkens als u Vindivine bezoekt, onze producten koopt of met ons communiceert, kunt u ervoor kiezen om ons vrijwillig bepaalde informatie te verstrekken, bijvoorbeeld door tekstvakken in te vullen of te klikken op actieve knoppen op onze website, zoals 'Toevoegen aan winkelwagen'. Al deze informatie vereist een directe actie van u op dat moment opdat wij deze zouden kunnen ontvangen.

2. Wanneer u ons toestemming geeft om deze informatie te verkrijgen van andere accounts

Afhankelijk van uw instellingen of van het privacybeleid van andere online diensten, kunt u ons toestemming geven om informatie te halen uit uw account bij deze andere diensten. Sociale media zijn bijvoorbeeld een belangrijk onderdeel van de manier waarop Vindivine interageert met haar klanten. Door het gebruik van sociale media (bv. door in te loggen op Vindivine met uw Facebook-account), kunt u ons toestemming geven om toegang te krijgen tot uw gegevens op dat sociale mediakanaal of op andere diensten. Kortom, als u ervoor hebt gekozen om uw Facebook-account te koppelen aan Vindivine, zou dit ons in staat stellen om informatie en inhoud van die accounts te verkrijgen. Of als u Vindivine op uw mobiele telefoon gebruikt, kunt u er ook voor kiezen om ons uw locatiegegevens te verstrekken. De informatie die we van deze diensten ontvangen, is echter afhankelijk van uw instellingen voor die dienst of van hun privacybeleid. Daarom is het altijd aangeraden deze regelmatig te checken.

3. Wanneer onze systemen informatie of gegevens verzamelen terwijl u onze website gebruikt, of wanneer u websites of apps gebruikt die verbonden zijn met Vindivine

Telkens als u een website, een app of een andere internetservice gebruikt, wordt er tegenwoordig automatisch bepaalde informatie gecreëerd en geregistreerd door de IT-systemen die nodig zijn om die site, app of dienst te beheren. Hetzelfde geldt wanneer u onze website en diensten gebruikt. Bijvoorbeeld:

 • (a) bij het inloggen op Vindivine gebruiken we "cookies" (een klein tekstbestand dat door uw computer wordt verzonden telkens als u onze website bezoekt en dat uniek is voor uw Vindivine-account of uw browser) om het u gemakkelijker te maken om Vindivine te gebruiken en uw winkelervaring bij ons te verbeteren of opdat we loggegevens kunnen opslaan met betrekking tot de pagina's die u hebt bekeken en de activiteiten die u tijdens uw bezoek hebt uitgevoerd. We kunnen bijvoorbeeld cookies gebruiken om uw taalvoorkeuren of andere Vindivine-instellingen op te slaan, zodat u deze niet telkens hoeft in te stellen wanneer u Vindivine bezoekt. Deze cookies kunnen "sessiegebonden" (die blijven bestaan tot u uw browser sluit) of "permanente" cookies (die blijven bestaan tot u of uw browser deze verwijdert) zijn. Sommige van de cookies die we gebruiken, zijn rechtstreeks gekoppeld aan uw Vindivine-account (met betrekking tot zaken zoals het e-mailadres dat u ons hebt gegeven), andere cookies zijn dat niet. Meer informatie over ons cookiegebruik vindt u in ons cookiebeleid; of
 • (b) Bovendien kunnen het type toestel dat u gebruikt om toegang te krijgen tot Vindivine en de instellingen op dat toestel ons informatie verschaffen over uw toestel, inclusief over welk type toestel het gaat, welk specifiek at u hebt, welk besturingssysteem u gebruikt, wat de instellingen van uw toestel zijn en waarom er een crash gebeurd is. De informatie we ontvangen, hangt af van het type toestel dat u gebruikt en van de instellingen. Er zijn bijvoorbeeld verschillende soorten informatie beschikbaar al naargelang u een Mac of pc, of een iPhone of Android telefoon gebruikt. De fabrikant van uw toestel of de leverancier van uw besturingssysteem zal meer details kunnen verstrekken over de informatie die uw toestel aan ons beschikbaar stelt.

Welke informatie verzamelen we over u, waarom verzamelen we deze informatie en wat doen we ermee?

We moeten deze vraag beantwoorden vooraleer we naar de details kijken.

We verzamelen informatie die vóór de AVG (de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 - ALGEMENE GEGEVENSBESCHERMINGSREGELING) bekend stond als:

 • “persoonlijk identificeerbare” informatie (wat betekent dat deze gebruikt kan worden om u specifiek te identificeren); of
 • “niet-persoonlijk identificeerbare” informatie (wat betekent dat deze betrekking heeft op u maar niet kan worden gebruikt om u specifiek te identificeren, d.w.z. pseudonieme gegevens zoals uw unieke Vindivine-klantnummer).

De gemakkelijkste manier om de specifieke informatie die we over u verzamelen, uit te leggen, is door te kijken naar elk interactiepunt dat u mogelijkerwijze hebt met Vindivine, omdat we verschillende informatie verzamelen op verschillende punten in uw gebruikers- of klantentraject met Vindivine. Deze interactiepunten omvatten:

 • Registreren op Vindivine;
 • Inloggen op Vindivine na de registratie;
 • Surfen op onze website;
 • Een aankoop doen bij Vindivine (d.w.z. toevoegen aan uw winkelmandje, uitchecken en een aankoop voltooien);
 • Contact opnemen met de Vindivine klantendienst, hetzij in verband met een bestelling, hetzij om een andere reden;
 • Gebruik maken van de sociale mediakanalen van Vindivine;
 • Klikken op Vindivine-banners, hyperlinks of plug-ins.

Hieronder wordt uitgelegd welke informatie we verzamelen op elk van deze interactiepunten, samen met de bevestiging van (a) of u deze informatie rechtstreeks aan ons verstrekt, dat we deze verzamelen met uw toestemming of dat deze door onze technische systemen wordt verzameld:

 • Registreren op Vindivine: Om een bestelling te plaatsen bij Vindivine, moet u een account bij ons aanmaken en klant worden. Het is niet mogelijk om een bestelling te plaatsen zonder klant te zijn. Als u een account wilt aanmaken en klant wilt worden, dient u ons ten minste de volgende informatie te verstrekken:
  • uw naam;
  • uw voornaam;
  • uw e-mailadres;
  • een wachtwoord.

Wanneer u een account aanmaakt en zich bij ons registreert, zal Vindivine die gegevens bewaren zolang u klant van ons bent, zodat we deze kunnen gebruiken om u te identificeren aan de hand van uw Vindivine-profiel, om alle systemen te bedienen (zoals bezorgsystemen), om u in staat te stellen een bestelling te plaatsen om producten van Vindivine aan te kopen, om fraude te voorkomen en om u een persoonlijke en relevante ervaring bij Vindivine aan te bieden.

 • Aanmelden bij Vindivine: Eenmaal geregistreerd, dient u, wanneer u zich wilt aanmelden, uw e-mailadres en wachtwoord opnieuw in te voeren. Deze worden gekoppeld aan de geüpdatete gegevens van hetzelfde type als deze die gekoppeld zijn aan uw account om uw identiteit te bevestigen en u in staat te stellen een bestelling te plaatsen bij Vindivine.
 • Surfen op Vindivine: Wanneer u ingelogd bent op Vindivine, gebruiken wij cookies en codes die geïntegreerd zijn in onze systemen om bepaalde gegevens over de bezoekers van de site te verzamelen en vast te leggen, zoals:
  • het IP-adres van de computer of van de proxyserver die u gebruikt om toegang te krijgen tot Vindivine;
  • het type toestel dat wordt gebruikt om toegang te krijgen tot onze Diensten, de details en instellingen van het besturingssysteem van uw computer, uw type van webbrowser en uw instellingen voor die browser, de naam van uw ISP (indien u Vindivine gebruikt vanaf een mobiel toestel), uw mobiele telefoon, het besturingssysteem van uw mobiele telefoon, de identificatiecode van uw mobiele telefoon verstrekt door het besturingssysteem van uw mobiele telefoon, uw locatiegegevens (indien u deze functionaliteit hebt ingesteld) en andere algemene informatie over uw toestel of uw systeem;
  • statistische informatie en loggegevens over het aantal bezoeken aan bepaalde pagina's op de site (bv. de startpagina); de pagina's die u hebt bekeken en de activiteiten die u tijdens uw bezoek hebt uitgevoerd; de datum en het uur van uw bezoek; de duur van een individuele paginavisualisatie en het navigatietraject van bezoekers op de website.

 • Kopen bij Vindivine: Om producten van Vindivine aan te kopen, dient u als volgt tewerk te gaan:
  • log in bij Vindivine (zie hierboven voor een uitleg van de informatie die u hiervoor nodig hebt).
  • klik op de overeenkomstige knop op de site om het(de) artikel(en) aan uw winkelmandje toe te voegen – op dit moment zullen onze systemen de gegevens verzamelen met betrekking tot de identiteit, de maat of afmetingen en andere productkenmerken van het(de) artikel(en) die u hebt toegevoegd zodat het(de) artikel(en) kan(kunnen) weergegeven worden in uw 'winkelmandje' tot op het einde van dat bezoek.
  • selecteer bepaalde opties met betrekking tot de levering van de artikelen die u wilt bestellen. Onze systemen verzamelen deze gegevens met betrekking tot uw leveringsselecties zodat we, indien u uw bestelling voltooit, de gekozen artikelen kunnen verwerken en leveren volgens de door u gewenste leveringsmethode.
  • voer bepaalde gegevens in met betrekking tot uw creditcard of inloggegevens voor bepaalde andere betalingssystemen zoals PayPal. Deze gegevens worden door onze systemen verzameld zodat wij, indien u uw bestelling voltooit, de vereiste betaling kunnen innen voor de producten die u wenst aan te kopen.
  • om uw bestelling te voltooien, klikt u ten slotte op de overeenkomstige knop om te 'Betalen'. Zodra we deze gegevens ontvangen, registreren we de volledige details van de voltooide bestelling in onze systemen zolang u klant bent van ons, zodat we (a) uw bestelling kunnen verwerken en leveren, (b) de bestelling kunnen toevoegen aan uw bestelgeschiedenis en een overzicht krijgen van uw aankopen om eventuele vragen die u hebt te kunnen behandelen of om eventuele retours te verwerken, en (c) deze bestelling kunnen opnemen in de financiële gegevens van onze zakelijke transacties.
 • Contact opnemen met de Vindivine-klantendienst: indien u, om het even welke reden, contact opneemt met onze klantendienst, zullen wij het contact registeren en alle toepasselijke informatie met betrekking tot het contact verzamelen en deze vervolgens:
  • bewaren en gebruiken om ons te helpen uw specifieke vraag of contact te categoriseren, hierop te reageren en, indien nodig, een probleem of incident te onderzoeken, te behandelen en op te lossen, en
  • bijhouden zolang u klant bent van Vindivine, zodat we een geschiedenis hebben van al onze communicaties met u, eventuele problemen die u met ons hebt gehad en wat we hebben gedaan om deze problemen of incidenten op te lossen, wat we vervolgens kunnen gebruiken om ervoor te zorgen dat we eventuele verdere contacten op een gepaste manier kunnen behandelen.
 • Gebruik van of interactie met de sociale mediakanalen van Vindivine: tijdens uw gebruik van of interactie met één van onze sociale mediakanalen (zoals Facebook), kunnen we bepaalde gegevens over uw activiteiten op die sociale mediakanalen - zoals de frequentie van uw bezoeken - verzamelen, opslaan en bewaren. Als u bijvoorbeeld de Facebook “like”-knop gebruikt om aan te geven dat u één van onze pagina's leuk vindt, of als u één van uw sociale mediacontacten tagt of linkt aan inhoud die u plaatst, zullen we deze informatie registeren. Alle inhoud die u op om het even welke van onze sociale mediakanalen plaatst of toevoegt, wordt beschouwd als gegevens. We zullen deze inhoud en alle andere informatie die u verstrekt wanneer u deze plaatst of toevoegt aan één van onze sociale mediakanalen verzamelen, registreren en gebruiken (inclusief alle informatie waarvoor u die sociale mediakanalen de toestemming hebt gegeven om deze met ons te delen of die door uw gebruikersinstellingen op deze sites is toegestaan). Ten slotte wordt alle aanvullende persoonlijke informatie die u dient te verstrekken wanneer u een bepaald sociaal mediakanaal of een bepaalde app gebruikt, uitgelegd in de algemene voorwaarden voor die app.
 • Klikken op Vindivine e-mails, banners, hyperlinks of plug-ins: wanneer u e-mails die we u hebben gestuurd, banners, hyperlinks of plug-ins die we op onze website of op andere websites hebben geplaatst, bekijkt of hierop klikt, worden zowel uw actie als het adres van de site waarop u zich toen bevond, aanzien als rechtstreeks verstrekte gegevens die wij zullen opslaan. We zullen deze informatie gebruiken om het succes van deze e-mails, banners, hyperlinks of plug-ins in onze interacties met u op te volgen en te analyseren. We vernieuwen constant ten einde Vindivine en onze diensten te verbeteren , wat betekent dat we nieuwe manieren kunnen creëren om informatie over u te verzamelen. Als dit het geval is, zullen we u informeren over nieuwe informatie die we verzamelen via updates van deze privacy policy.

Hoe mogen we uw informatie gebruiken?

Wij verzamelen al deze informatie van u voor verschillende doeleinden en willen graag dat u deze begrijpt. Deze doeleinden gelden overal waar Vindivine zaken doet, zowel binnen als buiten de EU. Een aantal specifieke gebruiken voor specifieke gegevens staat hierboven al gedetailleerd beschreven. Toch moeten we vaak veel verschillende soorten informatie of gegevens collectief gebruiken opdat Vindivine operationeel zou kunnen zijn en haar diensten aan u zal kunnen leveren. Deze meer fundamentele doelstellingen omvatten het collectieve gebruik van uw informatie:

 • Om ervoor te zorgen dat de inhoud van onze site voor u zo effectief mogelijk wordt voorgesteld en om u in staat te stellen gebruik te maken van de interactieve functies van onze diensten, wanneer u daarvoor kiest, bijvoorbeeld door u meer aangepaste diensten en een persoonlijke ervaring aan te bieden op Vindivine, onder meer via taalspecifieke profielpagina's, updates, inhoud, nieuws, advies en/of aanbevelingen die interessant voor u zijn .
 • Om uw account in te stellen en te beheren zodat u bestellingen kunt plaatsen, zodat we onze producten en diensten aan u kunnen leveren, zodat we ervoor kunnen zorgen dat de artikelen die u bestelt bij u terechtkomen (en op tijd geleverd worden!), zodat we met u kunnen communiceren over uw bestellingen en uw account, zodat wij potentiële problemen en trends kunnen opvolgen en onze ondersteuning kunnen personaliseren om u beter van dienst te kunnen zijn – dit heeft in feite betrekking op de details van onze online detailhandel. Het gaat om alles wat te maken heeft met het plaatsen van de producten op de website zodat u ze kunt doorbladeren en vervolgens kunt bestellen, zodat we deze nadien aan u kunnen leveren en eventuele vragen kunnen beantwoorden. Dit is de basis van het succes van Vindivine en zorgt ervoor dat u er goed uitziet in de artikelen die u bij ons hebt gekozen!
 • Om te verzekeren dat onze klanten echte personen zijn en dat we worden betaald voor de goederen die we verzenden - bijvoorbeeld door persoonlijke informatie te gebruiken of die persoonlijke informatie bekend te maken aan een kredietreferentie- of fraudepreventiebureau, om uw identiteit te bevestigen en passende fraudebestrijdingscontroles uit te voeren. Een dergelijk kredietreferentie- of fraudepreventiebureau kan die informatie bijhouden, maar houd er rekening mee dat er geen formele kredietcontrole wordt uitgevoerd en dat uw kredietrating niet beïnvloed zal worden.
 • Om u op de hoogte te houden van onze nieuwste producten, nieuws en speciale aanbiedingen. Als u zich bij ons hebt geregistreerd en ervoor gekozen hebt om onze marketingcommunicatie te ontvangen, zullen wij u op de hoogte houden van onze toekomstige verkopen, via e-mail en pushmeldingen. U krijgt ook de gelegenheid om dergelijke berichten van ons te ontvangen. Voorbeelden van dergelijke communicaties zijn onder meer: (1) verwelkomings- en verbinteniscommunicaties - die u informeren over de manier waarop u Vindivine, nieuwe functies, enz. het best kunt gebruiken; (2) aankondigingen over toekomstige of lopende verkopen. Deze berichten worden naar u verzonden op basis van uw profielinformatie en de berichtvoorkeuren die door u zijn geselecteerd met betrekking tot uw account. Als u één van deze voorkeuren, waaronder het afmelden voor onze mailinglijst, wenst te wijzigen, gelieve uw instellingen up-to-date te houden of contact op te nemen met onze klantendienst.
 • Om dienstmededelingen te verzenden over bijvoorbeeld de beschikbaarheid van diensten, beveiliging en andere problemen met het functioneren van Vindivine.
 • Om specifiek op u afgestemde Vindivine-banners en -advertenties te sturen wanneer u surft op andere websites (Digital Marketing Retargeting genoemd) maken we gebruik van verschillende digitale marketingnetwerken, advertentie-uitwisselingen en advertentietechnologieën zoals webbakens, pixels, advertentietags, cookies en mobiele identificatiecodes en zijn de banners en advertenties die u ziet, gebaseerd op uw eerdere gebruik van Vindivine (bijvoorbeeld uw Vindivine-zoekgeschiedenis, de inhoud die u leest op Vindivine, enz.) of op Vindivine-banners of advertenties waarop u eerder hebt geklikt.
 • Om opiniepeilingen, enquêtes, analyses en onderzoek uit te voeren over de manier waarop onze site wordt gebruikt, meningen van klanten, tips over wat we beter zouden kunnen doen enz. Deze opiniepeilingen, enquêtes, analyses en onderzoeken kunnen worden uitgevoerd door Vindivine of door derden. Vindivine of deze derden kunnen nadien via e-mail contact met u opnemen over uw deelname, tenzij u zich hebt afgemeld voor het ontvangen van e-mailberichten. We kunnen derden inschakelen om stimulansen aan te bieden voor uw deelname aan opiniepeilingen, enquêtes, analyses of onderzoeken en om uw contactgegevens te verifiëren. Hiervoor zullen we eventueel uw contactgegevens en andere persoonlijk identificeerbare informatie moeten verstrekken aan de partij waaraan we de verantwoordelijkheid voor het aanbieden van dergelijke stimulansen hebben toevertrouwd.
 • Om de producten en diensten van Vindivine te verbeteren en nieuwe producten te ontwikkelen, gebruikt en bewaart Vindivine statistische informatie en loggegevens van de site om mogelijke punten waarop we onze diensten nog verder kunnen verbeteren, te identificeren.

Overdracht van uw gegevens

We dragen uw gegevens enkel over naar andere landen als we zeker weten dat deze de passende voorzorgsmaatregelen voor deze gegevens bieden.

De informatie die wij van u verzamelen, kan worden overgedragen naar en worden opgeslagen op een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Ze kan ook worden verwerkt door personeelsklanten tewerkgesteld buiten de EER die werken voor Vindivine of voor één van onze leveranciers. Een dergelijke verwerking kan bijvoorbeeld nodig zijn om uw bestelling uit te voeren, uw betalingsgegevens te verwerken of ondersteunende diensten te verlenen.

Helaas is de overdracht van informatie via het internet niet 100% veilig. We zullen ons best doen om uw persoonsgegevens te beschermen, maar kunnen de veiligheid van de gegevens die naar onze site worden verzonden echter niet garanderen; elke overdracht gebeurt op uw eigen risico. Zodra we uw informatie hebben ontvangen, zullen we strikte procedures en veiligheidsmaatregelen gebruiken om ongeoorloofde toegang zoveel mogelijk te voorkomen.

Hoe delen we de informatie die we verzamelen?

We zijn ons ervan bewust dat u uw informatie toevertrouwd aan Vindivine en niet aan een ander bedrijf. Om onze activiteiten te kunnen uitvoeren, moeten we echter samenwerken met een aantal partijen die experts zijn in hun respectieve vakgebieden – per slot van rekening zijn we goed in wat we doen, maar zijn we niet overal even goed in! We zijn heel voorzichtig met wie we uw informatie delen, maar het is belangrijk dat u begrijpt wanneer dergelijke informatie gedeeld wordt en waarom dit gebeurt. Dit wordt uitgelegd in dit hoofdstuk. De uitzonderlijke gevallen waarin we uw informatie kunnen delen, zijn onder meer:

 • We delen uw informatie extern met onze belangrijkste serviceproviders wanneer dit nodig is voor onze bedrijfsvoering: Vindivine is afhankelijk van een aantal externe bedrijven om een reeks essentiële diensten, producten en applicaties te leveren die ons in staat stellen de diensten aan te bieden. Deze omvatten bijvoorbeeld bedrijven die ons helpen bij het ophalen en verpakken van bestellingen, het uitvoeren van leveringen, het ondersteunen van onze klanten, het uitvoeren van controles op fraudebescherming en limieten voor kredietrisico's, het ondersteunen van onze IT-systemen, onze veiligheid bewaken, onze marketing mogelijk maken, controleren of we doen wat we moeten doen, of ervoor zorgen dat we een correcte boekhouding voeren. We kunnen tenslotte niet alles zelf doen en onze samenwerking met experts in verschillende vakgebieden stelt ons in staat onze dienstverlening naar u op de snelste en meest efficiënte manier te verbeteren. Elk van de externe bedrijven waarmee wij samenwerken, is door ons geselecteerd op basis van hun vermogen om te bieden wat we nodig hebben voor onze vereiste specificaties, inclusief hun vermogen om gevoelige gegevens (zoals uw persoonsgegevens) op een veilige en gepaste manier te verwerken. Elk van deze externe bedrijven heeft een contract met ons waarin onze verwachtingen en vereisten in de omgang met uw informatie duidelijk uiteenzet worden en dat hen volledig verantwoordelijk stelt voor het voldoen aan die verwachtingen en eisen. Enkel en alleen op basis hiervan mogen we uw persoonlijke informatie bekendmaken aan dergelijke derden die een specifieke en persoonlijke toegang tot uw informatie moeten krijgen om onze Diensten te vergemakkelijken om, namens ons, een aantal strategische taken uit te voeren. Zij mogen deze informatie uitsluitend gebruiken in overeenstemming met onze instructies, niet om deze bekend te maken of te gebruiken voor andere doeleinden. We hebben er alle vertrouwen in dat wij uw informatie aan deze externe dienstverleners kunnen toevertrouwen.
 • We delen uw informatie wanneer we aan een wettelijk verzoek moeten voldoen: om zaken te doen in alle landen waarin we activiteiten verrichten, moet Vindivine samenwerken met een aantal toezichthouders en andere wetshandhavingsinstanties in elk van die landen. Hoewel dit (hopelijk) niet vaak gebeurt, kunnen sommige van die toezichthouders of instanties ons wettelijk verplichten om uw informatie met hen te delen op basis van een gerechtelijk bevel of dagvaarding, of als gevolg van een andere wettelijke procedure. Indien we genoodzaakt zijn om uw persoonlijke informatie openbaar te maken of te delen om te voldoen aan enige wettelijke verplichting, zullen we uw informatie delen als wij van mening zijn dat de openbaarmaking redelijkerwijze noodzakelijk is om aan onze verplichting te voldoen. Dit gezegd zijnde, kunnen we dergelijke eisen betwisten wanneer we, naar ons inzicht, van mening zijn dat deze verzoeken overdreven, vaag of onvoldoende onderbouwd zijn. We zullen ook proberen u op de hoogte te brengen van wettelijke eisen voor uw gegevens wanneer dit naar ons oordeel gepast is, tenzij dit verboden is bij wet of gerechtelijk bevel of wanneer het verzoek een noodgeval is.
 • Wij delen uw informatie wanneer wij van mening zijn dat dit redelijkerwijze noodzakelijk is om Vindivine of onze klanten te beschermen: Helaas kan Vindivine (net als vele andere bedrijven) geconfronteerd worden met pogingen tot frauduleuze of criminele activiteiten, waardoor we soms genoodzaakt zijn bepaalde stappen te nemen om zowel ons bedrijf als onze klanten te beschermen. We kunnen uw informatie daarom bekendmaken als we te goeder trouw geloven dat de openbaarmaking redelijkerwijze noodzakelijk is om (1) vermeende of feitelijke illegale activiteiten, fraude, veiligheids- of technische problemen op te sporen, te onderzoeken, te voorkomen of hiertegen actie te ondernemen of om nationale handhavingsinstanties bij te staan; (2) onze gebruiksvoorwaarden op te leggen of toe te passen; (3) onderzoek te verrichten naar en ons te verdedigen tegen aanspraken of beschuldigingen van derden; (4) de beveiliging of de integriteit van onze diensten te beschermen; of (5) de rechten, de eigendommen of de veiligheid van Vindivine, onze klanten of anderen uit te oefenen of te beschermen.
 • We delen uw informatie extern met andere partners wanneer we uw toestemming hebben om dit te doen: Vindivine werkt samen met een aantal andere partners die, hoewel ze niet essentieel zijn voor onze bedrijfsvoering, uw ervaring met Vindivine en uw gebruik van de diensten naar onze mening verbeteren. Dit omvat onze marketingpartners en sociale mediapartners (zoals Facebook of Twitter, indien u ervoor heeft gekozen om uw Vindivine-account aan deze diensten te koppelen of uw activiteit op VIindivine hierop te publiceren) alsook derden om u stimulansen te bieden om deel te nemen aan wedstrijden, aanbiedingen, opiniepeilingen, enquêtes, analyses of onderzoek. We geloven enkel in een samenwerking met bedrijven waarvan wij vinden dat ze geschikt zijn voor Vindivine en haar klanten en die een toegevoegde waarde bieden aan onze diensten. Enkel en alleen op basis hiervan kunnen we beslissen om uw persoonsgegevens aan dergelijke partijen te maken. Deze laatste zijn tegenover Vindivine verplicht om deze gegevens uitsluitend te gebruiken in overeenstemming met onze instructies en niet openbaar te maken of te gebruiken voor andere doeleinden. We vertrouwen erop dat we uw informatie aan deze externe dienstverleners kunnen toevertrouwen.
 • We kunnen uw informatie extern delen als we een zakelijke transactie overwegen: we zijn altijd op zoek naar manieren om onze bedrijvengroep sterker en effectiever te maken. Als gevolg daarvan kunnen we soms bepaalde bedrijfstransacties overwegen, zoals een fusie, overname, faillissement, ontbinding, reorganisatie of een soortgelijke transactie of procedure. Als we een dergelijke transactie overwegen, kan dit leiden tot de overdracht van uw informatie maar enkel en alleen om de beoordeling van die transactie of van deze procedure mogelijk te maken. In het geval dat Vindivine een bedrijf of activa verkoopt of aankoopt, of indien Vindivine of het merendeel van haar activa overgenomen worden door een externe partij, kunnen de persoonsgegevens van onze klanten één van de overgedragen activa zijn.

Hoe we uw informatie NIET gebruiken

We zullen uw informatie NIET verkopen zonder uw toestemming aan een partij buiten de groep:

Wij zullen uw persoonlijk identificeerbare informatie - inclusief uw naam, adres, e-mailadres of creditcardgegevens - niet verkopen aan enige derde partij, met uitzondering van intragroepstransacties zoals hierboven beschreven wordt (zie hoofdstuk ‘Overdracht van juridische eigendom van uw gebruikersaccount binnen de Groep‘). Wij geloven dat dit absoluut noodzakelijk is om uw vertrouwen te krijgen en te belonen.

Wij zullen uw informatie NIET delen met een externe adverteerder of met advertentienetwerken:

We tonen momenteel geen advertenties van derden op onze website en, zelfs als dat wel het geval zou zijn, zouden wij geen toestemming geven voor het delen van uw persoonlijk identificeerbare informatie met externe adverteerders of advertentienetwerken.

Hoelang bewaren wij uw informatie?

In de bovenstaande uitleg hebben we geprobeerd zo specifiek mogelijk te zijn over hoelang we uw informatie bewaren. Over het algemeen behouden wij echter de informatie die u verstrekt zolang uw account bestaat, of wanneer deze nodig is om de diensten aan u te kunnen leveren, of (in het geval van eventuele contacten met onze klantendienst zo lang als nodig is om enkel ondersteuning voor rapportage en trendanalyse te bieden.

Indien dit wettelijk vereist is of als het redelijkerwijze noodzakelijk is om te voldoen aan regelgevende vereisten, geschillen op te lossen, fraude en misbruik te voorkomen of onze Algemene Voorwaarden te handhaven, kunnen we bepaalde informatie, indien nodig, ook gedurende een beperkte periode bewaren, zelfs nadat u uw account hebt gesloten of wanneer het niet langer nodig is om de Diensten aan u te leveren.

Uw opties en keuzes

We wensen dat u eenvoudige en zinvolle keuzes maakt over uw informatie. Hoewel we hard achter de schermen werken om u en uw gegevens te allen tijde te beschermen, streven wij er ook naar om u instrumenten aan te reiken om de privacy en de beveiliging van uw gegevens zelf te beheren.

Met betrekking tot uw informatie die in ons bezit komt en erkennende dat het uw keuze is om ons uw persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken, verbinden wij ons ertoe u de mogelijkheid te bieden om het volgende te doen:

 • U kunt de gegevens die u aan Vindivine hebt verstrekt, controleren door contact op te nemen met onze klantendienst, via het onderstaande e-mailadres of adres. Onze veiligheidsprocedures houden in dat we een identiteitsbewijs, waaronder uw e-mailadres en mogelijkerwijs uw adres, kunnen vragen alvorens we informatie bekendmaken.
 • U kunt ons ook op dezelfde manier contacteren om de persoonlijke informatie opgeslagen in uw profiel dat door Vindivine wordt beheerd, op elk moment te wijzigen, te corrigeren of te verwijderen. Houd er echter rekening mee dat, indien u via de sociale mediakanalen van Vindivine informatie met anderen hebt gedeeld, deze informatie zichtbaar kan blijven, zelfs nadat u de informatie uit uw eigen account hebt verwijderd.
 • U kunt uw toestemming, verleend aan Vindivine voor het verzamelen en verwerken van de door u verstrekte informatie op elk gewenst moment intrekken of wijzigen. U kunt dit doen door uw accountinstellingen aan te passen. U krijgt toegang tot uw accountinstellingen door u aan te melden en te klikken op ‘Mijn account’.
 • U kunt tevens via uw accountinstellingen uw account sluiten. Indien u uw account(s) sluit, zullen we deze deactiveren en alle redelijke inspanningen leveren om informatie van gesloten accounts te verwijderen, doorgaans binnen de 30 dagen na het sluiten van de account, behalve zoals uiteengezet in deze kennisgeving. We kunnen echter gearchiveerde kopieën van uw gegevens bewaren wanneer dit vereist is door de wet of voor legitieme zakelijke doeleinden (inclusief om fraude en spam aan te pakken). Houd er echter rekening mee dat, indien u via de sociale mediakanalen van Vindivine informatie met anderen hebt gedeeld, deze informatie zichtbaar kan blijven, zelfs nadat u de informatie uit uw eigen account hebt verwijderd.
 • U kunt u op elk moment afmelden voor onze marketingcommunicaties. U kunt dit doen via uw accountinstellingen door te klikken op de link "afmelden" in om het even welk e-mailbericht dat u van ons ontvangt, of door contact op te nemen met onze klantendienst. Zodra u dit doet, werken we uw profiel bij om ervoor te zorgen dat u geen verdere marketing e-mails ontvangt. Houd er rekening mee dat het enkele dagen kan duren vooraleer dit feit bijgewerkt is in al onze systemen en dat u mogelijkerwijze nog een beperkt aantal e-mails van ons zal ontvangen terwijl we uw verzoek verwerken. Gelieve er ook rekening mee dat te houden u van tijd tot tijd nog steeds dienstmededelingen zal ontvangen (zie hoofdstuk ‘hoe mogen we uw gegevens gebruiken’).
 • U kunt op elk moment een kopie aanvragen van uw persoonsgegevens die in onze systemen zijn opgeslagen. Indien u dit wenst, gelieve contact op te nemen met onze klantendienst die u kan helpen met uw verzoek. We brengen u hiervoor niets in rekening, maar moeten mogelijkerwijze nog wat vragen stellen om uw identiteit te bevestigen vooraleer we u enige informatie verstrekken.

Het toestel of de software die u gebruikt, kan u eventueel keuzes bieden om toegang te krijgen tot Vindivine. De browser die u gebruikt, kan u bijvoorbeeld de mogelijkheid bieden om cookies of andere soorten van lokale gegevensopslag te beheren, of uw mobiel toestel kan u de keuze geven om locatie- of andere gegevens al dan niet met ons te delen en u informeren over de manier waarop dit gebeurt. [In het bijzonder, als u geen voorstander bent van online advertenties, raden wij u aan om meer te weten te komen over de browserinstelling Do Not Track.] Voor meer informatie over deze keuzes, raadpleegt u uw toestel of neemt u contact op met uw softwareleverancier.

Bescherming van uw veiligheid

We proberen er altijd voor te zorgen dat uw informatie beschermd is. Zodra we uw informatie ontvangen, gebruiken we verschillende veiligheidsfuncties en -procedures, rekening houdend met de industriestandaarden, om de door u verstrekte persoonsgegevens te beschermen en ongeoorloofde toegang tot die informatie te voorkomen. Bijvoorbeeld:

 • Wij bieden een veilige “https”-toegang tot de transactionele delen van de Vindivine-websites.
 • De toegang tot Vindivine is beveiligd met een wachtwoord en gevoelige gegevens (zoals creditcardinformatie) die worden uitgewisseld tussen uw webbrowser en de Vindivine diensten zijn beschermd door een SSL-codering. Om uw creditcard verder te beveiligen, bewaren wij bovendien geen details van de veiligheidscode (of CCV-code) die u moet invoeren om een bestelling met uw creditcard te voltooien.
 • Om alle gegevens die u op onze servers bewaart, te beschermen, controleren we regelmatig ons systeem op mogelijke kwetsbaarheden en aanvallen en voeren we zelf penetratietests uit op die systemen om mogelijke verbeteringen te identificeren. Hoewel we ons best zullen doen om uw persoonsgegevens te beschermen, zijn er ook een aantal zaken waarmee u kunt helpen. U kunt uw account veilig houden door een sterk wachtwoord te gebruiken dat andere tekens dan alleen letters bevat. We raden u ook aan om niet hetzelfde wachtwoord te gebruiken voor al uw online accounts of voor de meeste hiervan. Omdat e-mails, instant messaging en soortgelijke communicatiemiddelen niet altijd versleuteld zijn, raden we aan om geen vertrouwelijke informatie op deze manier te communiceren.

Ons contacteren

Zowel de informatie die u ons verstrekt als de informatie die wij verzamelen, wordt beheerd door Vindivine,  conform de toepassing van de Belgische wet van 8 december 1992 tot 25 mei 2018 en conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming inzake de bescherming van de privacy en de verwerking van persoonsgegevens, (AVG) en eventuele andere toepasselijke wetten na 25 mei 2018.

We horen altijd graag van onze klanten (vooral indien u van mening bent dat we uw verwachtingen niet ingelost hebben). Indien u vragen of feedback hebt over deze verklaring of indien u wenst dat wij uw informatieverwerking stopzetten, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze klantendienst die al uw vragen met plezier zal beantwoorden. U kunt de klantendienst contacteren via de volgende kanalen:

 • Via e-mail ter attentie van info@vindivine.be, met vermelding van uw e-mailadres, naam, voornaam, adres, telefoonnummer
 • Door te schrijven naar:

  Vindivine
  Klantendienst
  Eksterdreef 12
  B-2980 Zoersel
  België

Wijzigingen aan dit Beleid

Het is mogelijk dat wij dit privacybeleid af en toe moeten wijzigen. Indien we belangrijke wijzigingen aanbrengen aan de manier waarop we omgaan met uw persoonsgegevens of aan het privacybeleid, zullen we dit duidelijk aangegeven op de Vindivine-website of via een andere manier zoals e-mail, zodat u de kans hebt om de wijzigingen te bekijken alvorens u Vindivine blijft gebruiken.

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 18 mei 2018.